SIGNTECHNIKA KFT. BLACK-BOX SZERVIZE

szokatlan műszaki problémák megoldása


1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel./Fax: (1) 39-222-51 • Mobil: (30) 92-488-92 • E-mail: blackbox@engard.hu

Drága műszerét, berendezését a szakszerviz javíthatatlannak minősítette, illetve a „speciális” alkatrész- vagy fődarabcsere túl drága?

Próbáljon ki minket:

 • Díjmentes kiszállás .
 • Díjmentes előzetes vizsgálat.
 • Egyösszegű szerződéses javítási ajánlat.
Minden kockázat a miénk:
esetleges eredménytelenségünk megrendelőinknek egy fillérjébe sem kerül.

Ha szerződik velünk:

 • Hibás készülékét el- és visszaszállítjuk. (Budapesten belül, 50 kg össztömeg és 0,5 m3 térfogat alatt ingyen.)
 • A hiba-behatárolást elemi alkotórész szintig folytatjuk le.
 • A javítás érdekében mindent elkövetünk: ha a hibás „speciális” alkatrész már nem szerezhető be, megtervezzük és elkészítjük azt.
 • A konkrét hiba kijavítását követően, valamennyi specifikációs adat ellenőrzését és beállítását is elvégezzük. (Nem végzünk félmunkát.)
 • Eredményes teljesítésünket – a megjavított berendezés kipróbálása alapján – Ön igazolja.

Tevékenységi körünk és módszereink:

Megrendelőink első kérdése rendszerint az, hogy foglalkozunk e ennek vagy annak a konkrét műszernek a javításával. Sztereotip válaszunk ezekre a kérdésekre az „igen”. Nem azért mondjuk ezt, hogy feltétlenül munkához jussunk, hanem mert ez az igazság.

Minden javítási feladatot kutatás-fejlesztési projektként kezelünk:

A műszergyártók nem propagálják azt a tényt, hogy az azonos célra szolgáló mérő- és/vagy szabályzó berendezések rendszertechnikai szempontból alig néhány félék lehetnek. Egy fajta célra szolgáló érzékelő- vagy beavatkozó elemek a lényegüket tekintve ugyanúgy működnek, alapvető jellemzőik is rendkívül hasonlók. A berendezésekben felhasznált alkatrészek java része széles körben dokumentált kereskedelmi típustermék. A tervezőmérnökök és konstruktőrök betartják a vonatkozó szabványokat és a gyártó cégre jellemző szokványokat is. Munkatársaink „profik” a mérés- és műszertechnika valamennyi ágában, így viszonylag kevés munkát kell befektetnünk azoknak a speciális ismereteknek a megszerzésébe, amelyek egy konkrét berendezés megjavításához szükségesek. További előny, hogy magas fokú „általános” képzettségünknek köszönhetően, nem egy konkrét berendezés típushibáiban gondolkodunk, mint a legtöbb márkaszerviz.

Előzetes vizsgálat (általában szemrevételezés) és a meghibásodás körülményeinek tisztázása után, egyösszegű javítási ajánlatot teszünk:

A díj nagyságát döntően a javítás becsült időszükséglete határozza meg. Lényeges tényező, hogy a műszerről kaphatunk e megfelelő dokumentációt. Ha igen, viszonylag olcsók leszünk, hiszen azonnal hibakereséssel kezdünk. Ellenkező esetben, annak a főegységnek (és kapcsolódó elemeinek) a dokumentálásával kell kezdenünk, amelyet elsősorban hibásnak prognosztizálunk. Ez rendkívül időigényes szakmunka, és a javítást jelentősen drágítja.

A márka- és szakszervizek sok esetben alkatrész hiányára hivatkozva utasítják vissza a javítást, vagy borsos áron valamelyik részegység (fődarab) cseréjét javasolják. A felhasználók tipikusan ilyen helyzetben keresnek meg bennünket:

Mára „fehér hollónak” számítunk abban, hogy a hibakeresést elemi alkatrész szintig lefolytatjuk, és nem részegységet, hanem alkatrészt cserélünk.
Természetesen előfordul, hogy a megfelelő cserealkatrész már nem szerezhető be. Ha elektronikus alkatrészről van szó, a hibás elem kiváltása általában némi tervezőmunka és alacsony dologi költség mellett, rutinszerű műszerész munkával megoldható. Más a helyzet, ha optikai elemek mentek tönkre, vagy gépészeti jellegű a hiba. Ez rendszerint szemrevételezéskor (a munka felmérésekor) kiderül. Ilyenkor a hibaok-keresés viszonylagos egyszerűségével áll szemben, a mechanikai és/vagy optikai egyedi tervezés, szerelés és gyártás jelentős időszükséglete. Kényes alkatrészek roncsolódását néha a berendezés hibás belső vezérlés-szabályozása okozza. Efféle összetett hiba kijavítása – ha a megrendelő nem tud dokumentációt adni – ritkán bizonyul gazdaságosnak.

Megrendelőink és a szerviz kapcsolata:

Az első kapcsolatfelvétel rendszerint telefonon keresztül történik. Gyakran kerül szóba a javítás várható ára. Tapasztalatunk szerint, 300–500ezer forint pótlási értéknél alacsonyabb árú berendezések javítására adott ajánlatunkat csak ritkán fogadják el. Belső szabályaink szerint, 100ezer forint alatti vállalási áron nem dolgozunk. Ennél többet láttatlanban nem tudunk közölni.
 Lehetőleg, már az első beszélgetés során megállapodunk egy kapcsolatfelvételi időpontban a célból, hogy a rossz berendezést megvizsgáljuk. Ezt a vizsgálatot a szervizvezető végzi, és rendszerint csak a berendezés szemrevételezésére, a meghibásodás okának és körülményeinek szóbeli tisztázására terjed ki. Fontos, hogy a megrendelő részéről e vizsgálatban legyen partner az a személy, aki a berendezést ténylegesen használta. Ha az eredményes javításra a szervizvezető lehetőséget lát,  blanketta-szerződésünk kitöltésével és egyoldalú cégszerű aláírásával pro form szerződéses ajánlatot tesz.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy e szerződéses kapcsolatban, a megrendelőnek csak akkor keletkezik fizetési kötelezettsége, ha a javítást eredményesen elvégeztük. Dologi és időbeni ráfordításaink anyagi kockázatát mi viseljük!
A szerződés megrendelő részéről történő aláírását követő egy-két napon belül a javítást megkezdjük. Bár a szerződésben 60 napos véghatáridőt jelölünk meg, általában kettő-négy héten belül végzünk. A munkát – szinte kivétel nélkül – saját telephelyünkön végezzük. Ha a berendezés személykocsival szállítható, az el- majd visszaszállítás is a mi dolgunk.
A javítást akkor nevezzük eredményesnek, ha a berendezés megfelelően működik. Az üzemi próbát általában közösen, a megrendelő telephelyén, a szokásos üzemi körülmények mellett folytatjuk le. E próbáról jegyzőkönyv készül; a berendezés megfelelő működéséről megrendelőnk teljesítés igazolást ad, amely számlázásunk alapjául szolgál.
Statisztikánk szerint, 95%-ban vagyunk eredményesek. A hiba okot mindig sikerült megállapítanunk, de néha előfordul, hogy megszüntetésének költsége messze meghaladná vállalási árunkat. A többlet terhet a megrendelők nem szokták vállalni. Ilyenkor szerződésünk a hibás berendezés visszaszállításával és a javítás sikertelenségének rögzítésével zárul.

Tevékenységi körünk részletezése:

Reméljük, az előzőekből kiderült, hogy nincs javíthatatlan eszköz, ha - új beszerzés helyett - a javítás a felhasználónak bármennyi pénzt megér. Az alábbi listát a végtelenségig folytathatnánk.
A felsorolást azért készítettük, hogy a keresőprogrammal próbálkozók dolgát megkönnyítve, nagyobb eséllyel találhassanak cégünkre.
 • Adatgyűjtő műszer javítás
 • Akusztikus műszer javítás
 • Alakmérő műszer javítás
 • Anyagszerkezet vizsgáló műszer javítás
 • Anyagvizsgáló műszer javítás
 • Áramlásmérő műszer javítás
 • Atomabszorpciós spektrométer javítás
 • Autoanalizátor javítás
 • Computer tomográf javítás
 • CT javítás
 • Deformációmérő műszer javítás
 • Derivatográf javítás
 • Egyedi műszer javítás
 • EKG javítás
 • Elektronikus műszer javítás
 • Élelmiszeripari műszer javítás
 • Elmozdulás mérő műszer javítás
 • Endoszkóp javítás
 • Érintésvédelmi műszer javítás
 • Fénymérő műszer javítás
 • Folyadékkromatográf javítás
 • Fotoautomata javítás
 • Fotogép javítás
 • Gázelemző javítás
 • Gázkromatográf javítás
 • Geodéziai műszer javítás
 • Geofizikai műszer javítás
 • GPS rendszer javítás
 • Helyzetmérő műszer javítás
 • Hőfokszabályzó javítás
 • Hőmennyiség mérő javítás
 • Hőmérséklet mérő javítás
 • Hőtechnikai műszer javítás
 • Ipari műszer javítás
 • IR spektrofotométer javítás
 • Irányítástechnikai műszer javítás
 • Irányítástechnikai rendszer javítás
 • Kémiai analizátor javítás
 • Kémiai elemző automata javítás
 • Kémiai műszer javítás
 • Klímatecnikai műszer javítás
 • Konduktométer javítás
 • Környezetvédelmi műszer javítás
 • Kromatográf javítás
 • Laboratóriumi automata javítás
 • Lángfotométer javítás
 • Lézertáp javítás
 • LIDAR javítás
 • Mérleg javítás
 • Mérő- és szabályozó műszer javítás
 • Mérő- és szabályozó rendszer javítás
 • Mérőgép javítás
 • Mérőrendszer javítás
 • Meteorológiai műszer javítás
 • Mikroszkóp javítás
 • Műszer javítás
 • NMR javítás
 • Nukleáris műszer javítás
 • Nyomásmérő műszer javítás
 • Operációs mikroszkóp javítás
 • Optikai műszer javítás
 • Orvosi műszer javítás
 • Orvoskémiai műszer javítás
 • Oszcilloszkóp javítás
 • Oxigénmérő műszer javítás
 • Papíripari műszer javítás
 • Páratartalom mérő javítás
 • Petrolkémiai műszer javítás
 • PH mérő javítás
 • Redox-potenciál mérő javítás
 • Refraktométer javítás
 • Rétegvastagság mérő javítás
 • Rezgés analizátor javítás
 • Spektrofotométer javítás
 • Szemészeti műszer javítás
 • Szintmérő javítás
 • Talajvizsgáló műszer javítás
 • Tápegység javítás
 • Távadó javítás
 • Távmérő javítás
 • Tomográf javítás
 • Tömegárammérő javítás
 • Tömegspektrométer javítás
 • Ultrahang doppler javítás
 • UV spektrofotométer javítás
 • Vezérlő rendszer javítás
 • Zaj- és rezgésmérő javítás
 • Zajmérő javítás